Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder
Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de gevolgen zijn voor bestaande BV’s en geven advies over acties die ondernemers nu alvast kunnen nemen. Zoals bekend treedt de nieuwe wetgeving over de flex-BV per 1 oktober 2012 in werking.

• Nieuwe wet automatisch op BV van kracht
• Statuten moeten worden aangepast
• Verstandig om te wachten met BV oprichten

Gevolgen voor bestaande BV’s
De nieuwe wetgeving zal ook gelden voor BV’s die al vóór 1 oktober 2012 zijn opgericht. De wet wordt automatisch op die BV’s van kracht zodat er op dit moment in principe niets hoeft te worden geregeld.

Wel is het zo dat in veel statuten allerlei bepalingen staan uit de huidige wetgeving. Sommige van deze bepalingen zullen direct en automatisch komen te vervallen. Andere statutaire regelingen zullen echter wel van kracht blijven, ook al hoeven die regelingen volgens de nieuwe wet niet meer opgenomen te worden.

Aanpassen statuten
Om na 1 oktober van alle nieuwe regelingen optimaal gebruik te kunnen maken, zullen in de meeste gevallen de statuten aangepast moeten worden aan de nieuwe regeling. Dit kan echter pas na 1 oktober en hoeft ook alleen als u de nieuwe regeling (bijvoorbeeld bij terugbetaling aandelenkapitaal) wilt gaan gebruiken.

Slechts in bijzondere situaties zal voor 1 oktober 2012 actie ondernomen moeten worden. Daarover – en over de fiscale gevolgen van de wetswijziging – informeren wij u nog vóór 1 oktober.

Wat als u een BV wilt gaan oprichten of de statuten wilt gaan wijzigen

Het vervelende is dat de nieuwe regeling pas gebruikt kan worden als de nieuwe wet in werking is getreden. Dit is pas het geval op 1 oktober 2012. Tot die tijd gelden gewoon de huidige regels.
Als er geen haast is, is het daarom verstandig te wachten tot 1 oktober voordat u de nieuwe BV gaat oprichten of de statuten gaat wijzigen.

In sommige gevallen zal het niet mogelijk of gewenst zijn om te wachten. Voor die situaties geldt dat het dan het beste is om in de statuten die nu worden opgesteld, ook rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Dit zal altijd in overleg met de notaris moeten gebeuren.

Actiepunten
Bij bestaande BV’s hoeft op dit moment in principe geen actie te worden ondernomen als gevolg van de nieuwe wetgeving. Alleen in bijzondere gevallen zal dit nodig zijn, maar daar komen wij later op terug.

Twee actiepunten kunnen wij alvast noemen:
- Wilt u dividend uitkeren, doe dat dan nog vóór 1 oktober. U heeft dan niet te maken met de nieuwe uitkeringstoets.

- Wilt u een BV oprichten of statuten wijzigen, wacht daar dan bij voorkeur mee tot na 1 oktober zodat de nieuwe regels in één keer in de statuten kunnen worden verwerkt.

 

Flex-BV voordelig voor kleine ondernemer

Voor kleine en startende ondernemers wordt het op korte termijn makkelijker om een BV op te richten. De Eerste Kamer heeft namelijk het wetsvoorstel voor de invoering van de flex-BV aangenomen. De wetgeving zal per 1 oktober 2012 in werking treden. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

• Startkapitaal van € 18.000,- afgeschaft
• Inrichting onderneming wordt veel flexibeler
• Mogelijkheid om met statuten van wet af te wijken


Het huidige Nederlandse BV-recht is aan veel regels onderworpen en weinig flexibel. Met de nieuwe wetgeving wordt het huidige BV-recht voor zowel bestaande als nieuwe BV’s aangepast.

Oprichting BV eenvoudiger
De belangrijkste wijziging is de afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,- als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem voortaan zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de BV inbrengen. Daarnaast worden de verplichte bankverklaring en accountantsverklaring bij inbreng in natura afgeschaft.

Meer vrijheid bij inrichting onderneming
Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van hun onderneming. Er is een ruimere mogelijkheid om in de statuten af te wijken van de wet. Een bedrijf kan bijvoorbeeld vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuur benoemt of bepalen dat er stemrechtloze aandelen worden uitgedeeld. Ook is er meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

Afschaffing blokkeringsregeling

De huidige blokkeringsregeling bepaalt dat wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders.

Deze regeling wordt afgeschaft: aandeelhouders mogen voortaan zelf bepalen of ze de overdracht van aandelen willen beperken.

Crediteuren worden beter beschermd
Volgens de nieuwe regeling mag geen winst meer worden uitgekeerd wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Voordat het dividend wordt uitgekeerd moet het bestuur toetsen of dit wel mag. Als het bestuur hierin onzorgvuldig handelt, kan het aansprakelijk gesteld worden. In verband met deze uitkeringstoets zullen naar verwachting het aantal procedures over bestuurdersaansprakelijkheid toenemen.

Verbetering van de geschillenregeling
De huidige geschillenregeling voor geschillen tussen aandeelhouders is erg complex en tijdrovend. De nieuwe regeling zorgt voor vereenvoudiging van deze procedures.

Indien u verder nog vragen heeft over de nieuwe wetgeving en overige zaken dan staat ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. graag klaar deze te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze adviseurs.