Bij ABS Advies staat u als klant centraal. Daarom luisteren wij naar u.

Wij ondersteunen bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Laatste Nieuws

Deadline publicatieverplichting

Vervroegde deadline publicatieverplichting WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'd...

Lees verder

Uw BV klaar voor de flex-BV

De nieuwe wet over de flex-BV heeft ook gevolgen voor ondernemers die nu al een BV hebben. ABS Belastingadvies- administratiekantoor b.v. legt uit wat de ...

Lees verder

Belastingtarieven 2013

SamenvattingDe Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet elektronische registratie notariële akten EN de ...

Lees verder

Wetsvoorstellen

Wegens de aangekondigde bezuinigen alsmede de aangekondigde administratieve lastenvermindering, heeft het aangeboden fiscaal pakket zeker invloed op uw onderneming (eenmanszaken, v.o.f. en B.V.). Ook heeft he...

Lees verder

Tips voor Algemene Voorwaarden

Om conflicten te voorkomen is het gebruik van Algemene Voorwaarden absoluut aan te raden. Dat zijn uw standaard voorwaarden die gelden bij uw offertes, overeenkomsten ...

Lees verder
Vervroegde deadline publicatieverplichting

WAGENINGEN - Diverse rechtsvormen (zoals BV's, NV's en coöperaties) dienen jaarlijks een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Indien uw organisatie een 'deponeringsplicht' kent, doet u er verstandig aan hier tijdig aan te voldoen. Houd daarbij rekening met het effect van de Flex BV-wetgeving.

  • Uiterlijke datum voor deponeren is 31 januari aanstaande
  • Wetgeving Flex-BV vervroegt mogelijk de uiterste deponeringsdatum

Van opmaken naar openbaar maken
Opmaken
Het bestuur van de rechtspersoon dient een jaarrekening op te maken. Dit geldt ook in het geval de jaarrekening door de accountant is voorbereid of samengesteld. Het opmaken van de jaarrekening van een BV dient te geschieden jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. Deze termijn kan door de Algemene Vergadering, op grond van bijzondere omstandigheden, met zes maanden worden verlengd.

De opgemaakte jaarrekening moet binnen de wettelijke termijn ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders. Hierbij mag rekening worden gehouden met de eerder genoemde verlenging.

Vaststellen
De Algemene Vergadering (van aandeelhouders) dient de opgemaakte jaarrekening vast te stellen. Deze vaststelling dient binnen twee maanden na opmaken te geschieden.

Openbaar maken
De vastgestelde jaarrekening wordt openbaar gemaakt door deponering bij het handelsregister van de KvK. De deponering geschiedt uiterlijk 8 dagen na vaststellen van de jaarrekening, maar niet later dan 13 maanden na afloop van het boekjaar. De jaarrekening waarvan het boekjaar 2012 gelijk is aan een kalenderjaar, dient derhalve uiterlijk 31 januari 2014 te zijn gedeponeerd.

Vervroegde deadline
Let op: hebt u een BV waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn? Indien er niet statutair is afgeweken van de nieuwe bepaling in het Burgerlijk Wetboek, geldt dat opmaak van de jaarrekening tevens geldt als vaststelling. Hiermee vervalt dus de twee maanden van vaststellen en moet de jaarrekening uiterlijk 8 december 2013 zijn gedeponeerd.

Wat als u niet (tijdig) deponeert?
De deponeringsplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het niet deponeren is een economisch delict. Bij een faillissement van de onderneming kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan er een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. U kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.

Als uw jaarrekening 2012 nog moet worden opgemaakt en u maakt daarbij gebruik van de expertise van uw accountant, zorgt u er dan voor dat uw financiële stukken tijdig aangeleverd worden. ABS Advies-administratiekantoor helpt u hiermee graag verder.